Creative Corona: Day 22

Ailbhe Ní Ghearbhuigh is an Irish language poet.  She has published three collections in Irish, Péacadh (Coiscéim, 2008),  Tost agus Allagar (Coiscéim, 2016) and her bilingual The Coast Road (Gallery Press, 2016).  Ailbhe teaches in the Department of Modern Irish at UCC. In this prose poem she queries how to define the current lockdown – staycation or prison term?  

Ailbhe has kindly provided a gloss below for those of us without fluent Irish.

 

éinín / francach

 

an éinín atá ag bíogadh sa sceach – nó francach

an staycation é seo nó tamall sa charcair

an leanfaidh an mhuir ag tuilleadh is ag trá

an gcífear go brách an samhradh bán

an fearr do ghnúis a chumhdach feasta

an bhfuil masc aghaidhe anois sa bhfaisean

an éisteann tú le bachlóga ag péacadh

bhfuilir gafa le bratbhuamáil an nuachta

ar thug tú leat do leabhar ciondála

an roinnfeá liom sciar den cháca

an dream béal dorais, ar thugais faoi deara

iad ag sárú rialacha oíche is maidin

seachain seanóirí agus seachain aosánaigh

fainic anois an tsíocháin bhradach

sáil agus barraicín timpeall an tí

bardaí an ospidéil ag cur thar maoil

bhfuil pictiúr den sourdough in airde ar Insta

is do chleachtas ióga ina údar gaisce

an luíonn an imní mar ualach ar d’ucht

bhfuilir ullamh don tubaiste atá le teacht

an raibh an ceart ag cearc an phrompa

nó an bhfanfaidh an spéir in airde tamall eile

– agus an baol dom thú a chréatúir, a dhuine?

Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Gluais / Gloss
 
carcair: prison
an mhuir: the sea
do ghniús: your face
a chumhdach: to cover
bachlóga: buds
ag péacadh: blossoming / germinating
bratbhuamáil: brat = blanket; buamáil = bombing
leabhar ciondála: ration book
sciar: portion / piece
an dream béal dorais: the people next door
seanóirí: elderly
aosánaigh: young folk
bradach: false / untrustworthy
sáil: heel
barraicín: toe
bardaí: wards
ióga: yoga
cearc an phrompa: chicken licken
an baol dom thú: are you a danger to me

 

 

TOMORROW:  “Mum and Jasper in the Morning” by Laura McKenna and “Sinkhole” by Bridget Sprouls